MSI-m/R, Módulo

702,40 €

SB4-OR-4XP, Módulo Seguridad

719,80 €

MSI-EM201-8I4IO, Módulo de ampliación

448,80 €

MSI-SR-LC21DT30-03, Relé de seguridad

178,50 €

MSI-SR4B-01, Módulo Seguridad

152,95 €

MSI-RM2B-01, Módulo

79,05 €

PSE4-SC-01, Módulo control

217,70 €