€1.39

HAR-BUS HM, R/A FEMALE, MODULE A

€11.05

Har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube

€6.02

Har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube

€5.59

CONECTOR MACHO RECTO BAJO PERFIL 6 VIAS

€0.62

Har-bus HM Federl. Typ A, AFS 1, Tube

€9.43

Har-bus HM Federl. Typ B22, AFS 1, Tube

€8.32

Conector acodado 16 vias bajo perfil

€1.00